8.Emisyon 1.Tertip 50 Yeni Türk Lirası Seri Takipli A12 - ÇA