M.Reşad 20 Kuruş 1327/8 Elgazi Gümüş - ÇÇT

23.92 gr