Vahdeddin 5 Kuruş 1336/1 Gümüş - ÇÇT

5.83 gr - Nadirlik:RRR