1.Emisyon 10 Türk Lirası Seri 9 - ÇÇT *Sandık Lekesi Mevcut*

Naturel