5.Emisyon 2.Tertip 100 Türk Lirası Seri J7 - Temiz