6.Emisyon 2.Tertip 500 Türk Lirası Seri E79 - ÇÇT/ÇÇT+