7.Emisyon 4.Tertip 5000 Türk Lirası Seri G01 - ÇİL