7.Emisyon 1.Tertip 20.000 Türk Lirası Seri A74 - ÇİL