7.Emisyon 1.Tertip 20.000 Türk Lirası Seri B68 - ÇİL