7.Emisyon 2.Tertip 50.000 Türk Lirası Seri K01 - ÇİL