7.Emisyon 1.Tertip 100.000 Türk Lirası Seri B30 - ÇİL