7.Emisyon 2.Tertip 100.000 Türk Lirası Seri E75 - ÇİL