7.Emisyon 4.Tertip 500.000 Türk Lirası Seri J01 *İlk Bin* - ÇA/ÇİL