7.Emisyon 4.Tertip 500.000 Türk Lirası Seri K31 - ÇİL