7.Emisyon 1.Tertip 5.000.000 Türk Lirası Seri A81 - ÇİL