7.Emisyon 1.Tertip 5.000.000 Türk Lirası Seri D72 - ÇA