7.Emisyon 1.Tertip 10.000.000 Türk Lirası Seri H04 - ÇİL