1997 - XI.Dünya Ormancılık Kongresi *Antalya* Gümüş Hatıra Para