2008 - Kaşgarlı Mahmut 1000.Doğum Yılı Gümüş Hatıra Para - ÇİL