Türkiye Cumhuriyeti 2004 Euro Collection 'Sınırlı Baskının İlk Örneği'