M.Reşad 20 Kuruş 1327/10 (Elgazi) Gümüş - ÇİL+

24.20 gr