M.Reşad 10 Kuruş Elgazi 1327/7 Gümüş - ÇÇT+

12.05 gr