M.Reşad 5 Kuruş 1327/7 (Elgazi) Gümüş - Çilaltı

6.04 gr