Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedesi

Live auction start time: 02 January 2019 20:05

Osmanlı Kitap Dergi Gazete Müzayedemiz 02 OCAK 2019 saat: 20:00 'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. Saat 20:05 'de canlı mezat sistemiyle tek tek sonlandırılacaktır.

Lot Number: 49 » Osmanlıca Kitap Dergi Gazete

Kisaname/Âbid Efendi (Ehl-i Beyt kapsamına kimlerin girdiğine dair görüşlerin beyanı)

27 s. Manzum, mensur 1286

  • Starting Bid

    105 TL
  • Estimated Price

    TL
  • Number of Bids

    0

Current Price TL

Add to watch list

master-visa-ssl