• Ara

 • Lot Numarası

 • Ürün Cinsi

 • Sırala

 • Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Edebiyat

Tebessüm-i Elem/Hüseyin Rahmi Gürpınar

Ciltli, tam sayfa, oldukça iyi durumda, 664 sayfa. Evkaf-ı İslâmiye Matbaası, 1339.

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 2 » Edebiyat

Mürebbiye/ Hüseyin Rahmi Gürpına

Ciltli, hasarsız, tam sayfalı. 2. baskı, hasarsız,294 sayfa. Marifet Matbaası, 1927

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3 » Edebiyat

Kokotlar Mektebi/Hüseyin Rahmi Gürpınar

Tam sayfa, kırmızı ciltli, temiz, 556 sayfa.Marifet Matbaası, 1929

 • Açılış Fiyatı

  85 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 4 » Edebiyat

İffet/Hüseyin Rahmi Gürpınar

Ciltli, temiz, hasarsız, 258 sayfa. Marifet Matbaası 1927.

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 5 » Edebiyat

Edebiyat/Süleyman Fehmi

Ciltsiz, sayfa eksiği yoktur, dağınık. 332 sayfa.Kanaat Matbası,1331

 • Açılış Fiyatı

  105 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 6 » Edebiyat

Mekteb-i Edeb/Muallim Naci

Karton kapaklı, ciltsiz, biraz yorgun, 208 sayfa. Arakil Matbaası Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1305

 • Açılış Fiyatı

  175 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 7 » Hatıra

Kış Geceleri Eğlencesi/Paul D'lvoi, Çev: H. Tevfik

Ciltli, sayfa eksiği yoktur.335 sayfa,Mihran Matbaası, 1314

 • Açılış Fiyatı

  175 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 8 » Edebiyat

Nefâis- Edebiye/Midhat Cemal

Nazım kısmı. Sayfa eksiksiz, ciltli., 478 sayfa,Araks Matbaası, 1329

 • Açılış Fiyatı

  170 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 9 » Edebiyat

Mebâniü’l-İnşa/Miralay Süleyman Bey

Ciltli kitabın kapak içleri de ebruludur I-II cild bir kitapta ciltlenmiş.562 sayfa.Hazret-i Şâhâne Matbaası, 1291

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 10 » Edebiyat

Ateşpâre, Şerâre, Terci-i Bend, Terkîb-i Bend, İfade-i Mahsûsa/Muallim Naci

Said Paşa imzalı, beş kitap tek ciltte. Ciltli, çok iyi durumda.306 sayfa. 1303

 • Açılış Fiyatı

  800 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 11 » Sağlık

Küçük Hıfzıssıhha/Ahmed Rasim

Karton kapaklı. 2. baskı.64 sayfa.Karabet Matbaası, 1312

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 12 » Tarih

Hülasatü’l-vakayî/Osman Hilmi

Karton kapaklı, imzalı. 96 sayfa. Karabet ve Kasbar Matb. 1305

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 13 » Toplum-Siyaset

Kadınlar/Şemseddin Sami

Karton kapaklı.96 sayfa. Mihran Matbaası, 1311

 • Açılış Fiyatı

  140 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 14 » Edebiyat

Tıbbiyeli ve Nişanlısı (Fenni ve felsefi hikâye)/ Çeviren: A. Vefa

Sayfa eksiksiz.Fenni ve felsefi hikaye. 64 sayfa.Matbaa-yı İçtihad 1329

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 15 » Eğitim

Hâce-i Sıbyan (4.cüz)/İsmail Gaspirinski

Eğitimle ilgili. 48 sayfa.Tercüman Matbaası Kırım,1910

 • Açılış Fiyatı

  240 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 16 » Biyografik

Abdülbaki Efendi’nin Bazı Kibâr-i Meşâyihin Tercüme-i Hâlini Mübeyyin Risaleldir

Yer, tarih matba kaydı bulunmamaktadır. 176 sayfa.

 • Açılış Fiyatı

  280 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 17 » Edebiyat

Şair Hanımlarımız/Hacı Begzade Ahmed Muhtar

69 sayfa. Renkli kapaklı.Matbaa-i Safa ve Enver 1311

 • Açılış Fiyatı

  210 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 18 » Filoloji-Farsça

Debistân-ı Parisi/Habib

136 sayfa.Mahmud Bey Matbaası 1308

 • Açılış Fiyatı

  280 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 19 » Toplum-Siyaset

Terbiye-i Nisvân/Veli Rızapaşazâde Ragıp

Karton kapaklı, iyi durumda, 107 sayfa. Mahmud Bey Matbaası 1308

 • Açılış Fiyatı

  210 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 20 » Toplum-Siyaset

Minhac-ı Hikmet-i İdare. Ahidnâme-i İmâm Ali/Ali b. Ebu Talib/Çev: A. Seniy

Arapçadan tercüme ve şerhtir.53 sayfa. Yeni Osmanlı Matbaası, 1325

 • Açılış Fiyatı

  210 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 21 » Edebiyat

Güliver’in Seyahati (2. cilt)/ Çev: Mahmud Nedim Efendi

Tanzimat sonrası ilk çeviri eserlerdendir. 144 sayfa.Camlı Han Matbaası, 1289

 • Açılış Fiyatı

  490 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 22 » Din-Felsefe

Mir'at-i Ahmedî

440+174 s. Ciltli Fethi Mehmed Saib Matbaası

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 23 » Edebiyat

Tehniyyetnâme - i Hıdîviyye/Mehmed Mihri Efendi

33 sayfa. Kitabın basım bilgileri bulunmamaktadır.

 • Açılış Fiyatı

  110 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 24 » Askerî

Gizlenme Talimnamesi

299 sayfa. Karton kapaklı.Ankara Harita Matbaası 1926

 • Açılış Fiyatı

  210 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 25 » Edebiyat

Münşeat-ı Mahmud Celaleddin Paşa/Mahmud Celaleddin Paşa

Karton kapaklı, 102 sayfa.Mahmud Paşa'nın mektuplarını, nutukları. 1312

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 26 » Nizamname

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Cemiyeti'nin Vezaifini Müşir Nizamnamedir

Karton kapaklı, 8 sayfa.Hikmet Matbaa-i İslâmiyesi 1332

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 27 » Tarih

Balkan Harbinden Sonra Şarkda Almanya/Dr. Yak

Ciltsiz, temiz, fasiküller hiç açılmamış.256 sayfa.Yeni Osmanlı Matbaası 1331

 • Açılış Fiyatı

  270 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 28 » Din-Felsefe

Terbiye-i İslamiye/Nazif Sürûrî

İslam ahlakı ile ilgili bir eserdir.140 sayfa.İkdam Matbaası 1326

 • Açılış Fiyatı

  90 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 29 » Toplum-Siyaset

Âyine ve Hasbihal/Mahmud Nedim Paşa

Siyaset teorisi. 8 sayfa.Karabet Matbaası 1327

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 30 » Edebiyat

Lügat-i Garîbe/A. Fikri

Zamanın argo kelimelerinden seçmeler. 28 sayfa.Âlem Matbaası 1307

 • Açılış Fiyatı

  280 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 31 » Hukuk

Hidâne (Külliyat-ı hukuk serisinden)/Abdurrahman Âdil

39 sayfa.Vasil ve Şürekası. 1314

 • Açılış Fiyatı

  85 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 32 » Din-Felsefe

Hamse-i Şanizâde

Ciltli.Hamse-i Şanizâde. El-Kitabü’l-evvel fît-teşrihat
1.Kitap: El-Kitabü’l-evvel fît-teşrihat :7, 2, 131, 80 s., 56 levha.
2 Kitap: El-kitab üs-sâni Fi’t-tabiiyât. 39 s.
3 Kitap: El-kitab üs-sâlis Miyar ül-etibbâ. 283 s.
Ciltli. İlk sayfa ile son sayfa son sayfanın boşlukları cilde yapıştırılmış.

 • Açılış Fiyatı

  25.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 33 » Coğrafya

Coğrafya-yı tabii ve politikî/Selânikli Fazlı Necib

Haritalı, şekilli, istatistikli, 93 sayfa.A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1305

 • Açılış Fiyatı

  140 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 34 » Eğitim

Yangına Karşı Ne Yaparız ve Nefsimizi, Canımızı Nasıl Muhafaza Ederiz/H. Rüşdi

Fransızcadan tercüme, 48 sayfa.Sancakcıyan Matbaası 1321

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 35 » Sağlık

Hıfz-ı Sıhhat-i Esnaniye/Ruoux, Leon

Diş sağlığı ile ilgili.Tarih kaydı yok..4+78 sayfa Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 36 » Edebiyat

Tezkire-i Mahbub-ı Veysî/Veysî Üveys b. Mehmed

32 sayfa.Yıl:1289

 • Açılış Fiyatı

  105 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 37 » Toplum-Siyaset

Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup/Aka Gündüz

14 sayfa. Ciltsiz.1332

 • Açılış Fiyatı

  80 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 38 » Sağlık

Suların ve Kaplıcaların Menfaati/Dr. Salih

İmzalı.64 sayfa. İkdam Matbaası 1332

 • Açılış Fiyatı

  210 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 39 » Sağlık

Nüzhetü'l Fehûm fî Tahlîli’l-Semûm/Kâtipzâde Mehmed Nuri

148 sayfa. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane. 1285

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 40 » Edebiyat

Sevda yahut Kuğu Nağmesi/Jorji One/Çev:Leskovikli Hayreddin

96 sayfa. Artin Asaduryan Şirket-i Mürettebiye 1308

 • Açılış Fiyatı

  180 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 41 » Edebiyat

Eski Şûra-yı Ümmetde Çıkan Makalelerimden/Akçuraoğlu Yusuf

60 sayfa. Tanin Matbaası 1329

 • Açılış Fiyatı

  90 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 42 » Tarih

Hikâye-i Fetih/Hüseyin Nazım

16 sayfa Zarafet Matbaası,1329

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 43 » Edebiyat

İbret yahud İşret Belası/Akçuraoğlu Yusuf

60 sayfa. Tanin Matbaası, 1329

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 44 » Coğrafya

Mücmel coğrafya/Ali Cevad

120 sayfa. Kitapçı Kasbar, 1306

 • Açılış Fiyatı

  80 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 45 » Toplum-Siyaset

El-Cezair ve Merdân-ı Mücahid/Hasan Sadr

Farsça. 124 sayfa. Tahran 1340

 • Açılış Fiyatı

  70 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 46 » Din-Felsefe

Menâkıb-ı Eyyub Ensari ve Âdâb-ı Ziyaret/Hâfız Abdüllatif

15 sayfa. Ali Şükrü Matbaası. 1336

 • Açılış Fiyatı

  110 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 47 » Hukuk

Damga Resmi Kanunu

25 sayfa. Cihan Matbası, 1928

 • Açılış Fiyatı

  60 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 48 » Hukuk

Polis Nizamnamesine Zeyl Edilecek Mevâd-ı Kanuniye Suretidir

13 sayfa. Tanin Matbaası, 1329

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 49 » Hukuk

Takrîr-i Emn ü İnzibata Müteallik Talimnâme

23 sayfa. Kâğıtçılık ve Matbaacılık A.Ş., 1333

 • Açılış Fiyatı

  35 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

1
Lot No: 50 » Sağlık

Frengi Makalatı

80 sayfa. Karabet Matbaası, 1317

 • Açılış Fiyatı

  45 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL