• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » T.C Madeni Paralar

1924 (1340) - 10 Kuruş,5 Kuruş,100 Para - ÇÇT

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  29

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » T.C Madeni Paralar

1925 (1341) - 10 Kuruş,5 Kuruş,100 Para - ÇÇT

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  21

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » T.C Madeni Paralar

1926 10 Kuruş - 10 Kuruş,5 Kuruş,100 Para - ÇÇT

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  25

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » T.C Madeni Paralar

1924 (1340) - 5 Kuruş - ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  18

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » T.C Madeni Paralar

1926 - 100 Para ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  13

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » T.C Madeni Paralar

1928 - 25 Kuruş ÇA/ÇİL

9.91 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » T.C Madeni Paralar

1934 100 Kuruş Gümüş ÇT+

11.73 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  14

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » T.C Madeni Paralar

1937 - 1 Lira Gümüş - ÇÇT+

11.92 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  17

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » T.C Madeni Paralar

1937 - 1 Lira Gümüş - ÇÇT+

11.96 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  19

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » T.C Madeni Paralar

1937 - 1 Lira Gümüş - ÇA

11.98 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  28

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » T.C Madeni Paralar

1939 - 1 Lira Gümüş ÇT

11.89 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  11

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » T.C Madeni Paralar

1940- 1 Lira Gümüş - ÇİL

11.78 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  15

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » T.C Madeni Paralar

1940 - 1 Lira Gümüş ÇA

12.02 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  19

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » T.C Madeni Paralar

1941 - 1 Lira Gümüş ÇÇT+

11.97 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  19

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » T.C Madeni Paralar

1937 50 Kuruş Gümüş - ÇİL

5.93 gr

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  30

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » T.C Madeni Paralar

1937 - 5 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  15

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » T.C Madeni Paralar

1938 - 5 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  14

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » T.C Madeni Paralar

1938 - 5 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  9

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » T.C Madeni Paralar

1938 - 5 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  17

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » T.C Madeni Paralar

1938 - 10 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  9

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » T.C Madeni Paralar

1950 - 2½ Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  25 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  10

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » T.C Madeni Paralar

1935 - 50 Kuruş ve 25 Kuruş Gümüş Lot ÇT

8.67 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  30

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » T.C Madeni Paralar

1936 - 50 Kuruş ve 25 Kuruş Gümüş Lot ÇT

9.00 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  21

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » T.C Madeni Paralar

1936 - 25 Kuruş Gümüş ÇÇT

2.85 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » T.C Madeni Paralar

1947 - 1 Lira ve 50 Kuruş Gümüş Lot ÇA

11.45 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  16

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » T.C Madeni Paralar

1948 - 1 Lira ve 50 Kuruş Gümüş Lot

11.40 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  16

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » T.C Madeni Paralar

1938 - 10 Kuruş ÇT

5.86 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  16

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » T.C Madeni Paralar

1938 - 10 Kuruş Temiz+

5.79 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » T.C Madeni Paralar

1938 - 1 Kuruş ÇİL

2.50 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  19

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » T.C Madeni Paralar

1947/48/49/50/51 - 1 Kuruş Lot ÇÇT / Temizlenmiş

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  28

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » T.C Madeni Paralar

1947/48/49/50 - 1 Kuruş Lot ÇA/ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  18

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » T.C Madeni Paralar

1949 - 25 Kuruş - ÇİL

4.43 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  30

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » T.C Madeni Paralar

1955 - 25 Kuruş Ters ÇT

4.47 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » T.C Madeni Paralar

1956 - 25 Kuruş Ters - ÇİL

4.49 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » T.C Madeni Paralar

1940/41/42 10 Para Lot ÇT+

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  29

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » T.C Madeni Paralar

1936/37 - 1 Kuruş Lot ÇT+

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » T.C Madeni Paralar

1951/56 - 25 Kuruş Lot ÇÇT

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  18

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » T.C Madeni Paralar

1938 - 1 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  17

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » T.C Madeni Paralar

1948/49/50 - 2½ Kuruş Lot ÇT ( Temizlenmiş )

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » T.C Madeni Paralar

1947 - 50 Kuruş Gümüş ÇÇT

3.98 gr

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  9

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » T.C Madeni Paralar

1951 - 1 Kuruş ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  17

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » T.C Madeni Paralar

1961/62/63 - 1 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  23

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » T.C Madeni Paralar

1964/65/66 - 1 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  15

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » T.C Madeni Paralar

1967/69/74 - 1 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  13

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » T.C Madeni Paralar

1971/72/73 - 1 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » T.C Madeni Paralar

1969 - 5 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » T.C Madeni Paralar

1972 - 5 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 48 » T.C Madeni Paralar

1973 - 5 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » T.C Madeni Paralar

1974 - 5 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » T.C Madeni Paralar

1976 - 5 Kuruş Lot ÇİL

 • Açılış Fiyatı

  5 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

master-visa-ssl