Abdülmecid 1270 (1853) İftihar Madalyası Gümüş

31.78 mm