Taştirü’l-Bürde/Seydi Mehmed

Matbaatü'l-Hilmiyye, İskenderiye, 1309,Sayfa eksiği yoktur. Kaside-i Bürde manzumesinin yine Arapça taştiridir. 18 s.