7.Emisyon 1.Tertip 50.000 Türk Lirası Seri H01 - Temiz